Rookvrije generatie

Informatie

Op 17 januari 2020 heeft de Sportraad Beuningen de Gemeente Beuningen geadviseerd om bij alle sportverenigingen en Beuningse sportparken een rookverbod in te stellen. De Sportraad weet dat de invoering van een rookvrije generatie weerbarstig is en stelt voor om de invoering stapsgewijs uit te voeren.
Stap 1. Creëer draagvlak
Stap 2. Zorg voor uitwijk mogelijkheid voor de rokers buiten het terrein.
Stap 3. Verbied het roken op het hele sportterrein.

Door de Sportraad is gevraagd een convenant uit te werken waar o.a. de volgende punten aan de orde komen:
– De vereniging voert het totaal rookverbod in.
– De vereniging spreekt personen aan die zich niet houden aan convenant
– De vereniging zorgt er voor dat er geen rookwaren worden verkocht.
– De gemeente informeert de vereniging aan welke eisen zij moeten voldoen.
– De gemeente bekostigt uitingen van een rookvrij sportpark. (stoeptegeltjes en bordjes bij intreden van het sportpark)

De verwachting is dat dit convenant in 2021 door de sportverenigingen ondertekend gaat worden.

Rookvrije generatie collage 2

Afgeronde adviezen

Lees hier meer informatie over de afgeronde advies cases van ons.