Padelbanen Beuningen

Informatie

De Gemeente Beuningen heeft Sportraad Beuningen om advies gevraagd t.a.v. het beleid rondom padelbanen in gemeente Beuningen. Ons advies bevat een vijftal punten: Meer informatie volgt.

Lopende adviezen

Lees hier meer informatie over de lopende advies cases van ons.