Afgeronde adviezen

Op deze pagina vind je alle gevraagde- en ongevraagde adviezen door Sportraad Beuningen

Voor meer informatie over een advies vraagstuk, klik op een 'Lees meer' button.

Alcohol verbod icoon

Vernieuwd alcoholconvenant

Na zorgvuldige overweging steunt de SRB unaniem het voorstel om dit convenant actief aan sport- en beweegaanbieders met eigen kantinefaciliteiten in Beuningen aan te bieden ter ondertekening.

Rennen door een finishline icoon

Fitparcours Beuningen

De Sportraad heeft een positief advies uitgebracht voor de aanleg van een fitparcours rondom het Sportpark van de Beuningse Boys. De verwachting is dat in 2022 met de realisatie van dit openbare fitparcours gestart zal worden.
Rookverbod icoon

Rookvrije generatie

Op 17 januari 2020 heeft de Sportraad Beuningen de Gemeente Beuningen geadviseerd om bij alle sportverenigingen en Beuningse sportparken een rookverbod in te stellen. De Sportraad weet dat de invoering van een rookvrije generatie weerbarstig is en stelt voor om de invoering stapsgewijs uit te voeren.
Handschudding akkoord Icon

Evaluatie Sportsubsidie

De huidige subsidieverordening met betrekking tot sport is in 2021 geëvalueerd. Als sportraad hebben wij het college van advies voorzien.

Icoon zwemmen

Zwembad de Plons

De gemeente Beuningen is voornemens het huidige zwembad de Plons te vervangen door een nieuw te bouwen accommodatie. Wat is het advies van de Sportraad?

Handschudding akkoord 2

Padelbeleid Beuningen

De Gemeente Beuningen heeft Sportraad Beuningen om advies gevraagd t.a.v. het beleid rondom padelbanen in gemeente Beuningen. 

Duurzaamheidsakkoord

Duurzaamheidsakkoord Beuningen

sportakkoord

Nationaal Sportakkoord

Informatie over Nationaal Sportakkoord lees je op de volgende pagina.