Stichting Sportraad
Beuningen

 Onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van sport in Beuningen. 

Onze activiteiten

Mannen aan het voetballen tijdens wedstrijd
Verschillende sport ballen Icon

De Sportraad Beuningen

De Sportraad Beuningen (SRB) is een onafhankelijke stichting die het college van B&W in Beuningen gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de sport in zijn breedste zin betreffen. Denk aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente, (her)indelings- en investeringsplannen van sportaccommodaties alsmede projectplannen die van groot belang zijn voor de sport(infrastructuur).
Handen in een driehoek Icon

Verenigingsbelangen

De Sportraad Beuningen behartigt in de basis de vereniging overstijgende belangen en is er niet voor individuele belangen of individuele klachten van verenigingen of personen.
Volleybal vastgehouden door persoon
Mensen die hockey spelen
Handschudding akkoord Icon

Brug tussen gemeente en verenigingen

De Sportraad Beuningen bestaat uit mimimaal 5 bestuursleden en heeft als doel dat de kennis, ervaring en standpunten van de sport- en beweegwereld in de gemeente Beuningen in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. De Sportraad slaat zo een brug tussen de gemeente en verenigingen. Daarnaast werkt de Sportraad Beuningen het aan een betere samenwerking tussen verenigingen onderling.

Adviezen

Lees hier meer informatie over de lopende en afgeronde advies cases van ons.