Convenant jeugd -alcohol en sportverenigingen

Informatie

In december 2019 heeft de Sportraad Beuningen op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders van Beuningen een positief advies uitgebracht met betrekking tot de vaststelling van een convenant verantwoord alcoholgebruik voor de jeugd bij de sportverenigingen in de gemeente Beuningen.

In ons advies hebben wij de gemeente Beuningen gevraagd om verenigingen die het convenant ondertekenen een certificaat te overhandigen in de vorm van een raamsticker, tegel, bordje of iets dergelijks waarmee duidelijk zichtbaar is in de kantine van de betreffende vereniging dat er actief aandacht is voor dit onderwerp.

In het convenant worden punten benoemd die zowel de gemeente als de verenigingen dienen uit te voeren zoals:

– Informeren van gemeente aan verenigingen aan welke eisen voldaan dient te worden
– De gemeente helpt de gemeente bij het vergaren van informatie materiaal
– De gemeente bekostigt jaarlijks één IV cursus
– De vereniging verbiedt alcohol gebruik door jeugd onder 18 jaar
– Schenkt op zaterdagen met wedstrijden vóór minimaal 14.00 uur geen alcohol
– De vereniging zorgt er voor dat er geen drankspelletjes worden georganiseerd
– De vereniging maakt de convenantregels kenbaar aan de leden, trainers en ouders


Het convenant is in 2019 door de sportverenigingen ondertekend.

Afgeronde adviezen

Lees hier meer informatie over de afgeronde advies cases van ons.