Evaluatie Sportsubsidie

Informatie

De huidige subsidieverordening met betrekking tot sport zal in 2021 geëvalueerd worden. Als portraad worden wij om advies gevraag.

Andere adviezen