Nationaal Sportakkoord

Informatie

In 2018 sloten ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten en de sport (NOC*NSF) het Nationaal Sportakkoord. Hun doel: zoveel mogelijk mensen, zolang mogelijk en met plezier laten sporten. Gemeenten zijn nu door het ministerie van VWS gevraagd om het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar lokale Sportakkoorden.

De gemeente Beuningen heeft dit opgepakt. Een onafhankelijk sportformateur is aangesteld om een rapport op te stellen over de wijze waarop dit nationale Sportakkoord in Beuningen uitgevoerd kan worden.

Wij zijn als sportraad betrokken bij de samenstelling van dit rapport. Wij kunnen ons vinden in het eindrapport.

Op basis van de vijf thema’s zijn verschillende ideeën en activiteiten bedacht die de partijen de komende jaren samen willen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen ondersteunen hoe om te gaan met specifieke doelgroepen, stimuleren gezonde sportkantines en ontwikkelen van een fitparcours.

De vijf thema’s zijn:
– Inclusief sporten en bewegen
– Vitale sport- en beweegaanbieders
– Van jongs af aan goed kunnen bewegen
– Positieve sportcultuur
– Duurzame sportinfrastructuur

In 2020 is het Sportakkoord Beuningen ondertekend.

Adviezen

Lees hier meer informatie over de lopende en afgeronde advies cases van ons.

Lopende adviezen

Lees hier meer informatie over de lopende advies cases van ons.