Evaluatie Sportsubsidie

Informatie

De huidige subsidieverordening met betrekking tot sport zal in 2021 geëvalueerd worden. Als sportraad worden wij om advies gevraag.

Afgeronde adviezen

Lees hier meer informatie over de afgeronde advies cases van ons.