Over Stichting Sportraad Beuningen

 Onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van sport in Beuningen. 

Geschiedenis

De sportraad is een initiatief wat is ontstaan in het verlengde van de Beuningse Sportnota die in 2016 is gepubliceerd. Er was zowel vanuit de gemeente Beuningen als vanuit de sportverenigingen behoefte om het beleid/activiteiten vanuit de gemeente Beuningen beter af te stemmen op de intrinsieke behoefte van sport overstijgende activiteiten in Beuningen. In diverse gemeentes in Nederland waren inmiddels sportraden vanuit de gemeente opgezet. Dus dit leek ons ook voor de gemeente Beuningen een prima optie. De gemeente Beuningen heeft dit toen ook voor Beuningen geïnitieerd, gezamenlijk met een aantal stakeholders op het gebied van sporten en bewegen in Beuningen. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat in maart 2018 de Stichting Sportraad Beuningen is opgericht.

Gegevens

Ons team

Monique van Essen
 Bestuurslid Slowrun Beuningen
Jet Jansen Bongers
Bestuurslid Slowrun Beuningen
Jan Willem Hendriks
Ondernemer Beuningen
Joop Klein Nagelvoort
Actief commissielid en trainer bij MHCB
Hans van der Heyden
Ondernemer, ondersteunend bij de V.V. Ewijk
Geert Benders
Bestuurslid seniorenvereniging Beuningen. Actief commissielid bij de Beuningse Boys
Wolfgang Hendrix
Voorzitter stichting sportparkbeheer Beuningen; Voorzitter stichting Beuningen Sportief