Over Stichting Sportraad Beuningen

 Onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van sport in Beuningen. 

Geschiedenis

De sportraad is een initiatief wat is ontstaan in het verlengde van de Beuningse Sportnota die in 2016 is gepubliceerd. Er was zowel vanuit de gemeente Beuningen als vanuit de sportverenigingen behoefte om het beleid/activiteiten vanuit de gemeente Beuningen beter af te stemmen op de intrinsieke behoefte van sport overstijgende activiteiten in Beuningen. In diverse gemeentes in Nederland waren inmiddels sportraden vanuit de gemeente opgezet. Dus dit leek ons ook voor de gemeente Beuningen een prima optie. De gemeente Beuningen heeft dit toen ook voor Beuningen geïnitieerd, gezamenlijk met een aantal stakeholders op het gebied van sporten en bewegen in Beuningen. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat in maart 2018 de Stichting Sportraad Beuningen is opgericht.

Gegevens

Ons team

Wolfgang

Wolfgang Hendrix

Voorzitter

Voorzitter stichting Sportparkbeheer Beuningen; Voorzitter stichting Beuningen Sportief

kirsten-daniels-5996 - groot

Kirsten Daniels

Secretaris

Bestuurslid en spelend lid MHC Beuningen

Jet Jansen Bongers

Lid

Bestuurslid Slowrun Beuningen

Jan Willem

Jan Willem Hendriks

Lid

Ondernemer Beuningen

Geert Benders

Geert Benders

Lid

Bestuurslid seniorenvereniging Beuningen, Actief commissielid bij Beuningse Boys

Joop Klein Nagelvoort

Lid

Actief commissielid en trainer bij MHC Beuningen

Jan Janssen

Lid
Anoniem

Willem Hock

Lid