Over de Stichting Sportraad Beuningen

Maak kennis met ons team!

De sportraad is een initiatief wat is ontstaan in het verlengde van de Beuningse Sportnota die in 2016 is gepubliceerd. Er was zowel vanuit de gemeente Beuningen als vanuit de sportverenigingen behoefte om het beleid/activiteiten vanuit de gemeente Beuningen beter af te stemmen op de intrinsieke behoefte van sport overstijgende activiteiten in Beuningen. In diverse gemeentes in Nederland waren inmiddels sportraden vanuit de gemeente opgezet. Dus dit leek ons ook voor de gemeente Beuningen een prima optie.

De gemeente Beuningen heeft dit toen ook voor Beuningen geïnitieerd, gezamenlijk met een aantal stakeholders op het gebied van sporten en bewegen in Beuningen. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat in maart 2018 de Stichting Sportraad Beuningen is opgericht.


Stichting Sportraad Beuningen;  
Dorpssingel 10
6641 BE Beuningen
info@sportraadbeuningen.nl
KvK 71604804
NL69 SNSB 0772 6766 66

Akte van oprichting

Samenwerkingsovereenkomst

Hans Arnouts | BestuurslidHans Arnouts / Voorzitter

Oud-voorzitter van TC Ewijk

Wolfgang Hendrix | BestuurslidWolfgang Hendrix  /
Secretaris & Penningmeester

Voorzitter stichting sportparkbeheer Beuningen Voorzitter stichting Beuningen Sportief

Joop Klein Nagelvoort | BestuurslidJoop Klein Nagelvoort  / Bestuurslid

Actief commissielid en trainer bij MHCB

Geert Benders | BestuurslidGeert Benders  / Bestuurslid

Bestuurslid seniorenvereniging Beuningen

Actief commissielid bij de Beuningse Boys

Hans van der Heyden | BestuurslidHans van der Heyden  / Bestuurslid

    Ondernemer, ondersteunend bij de V.V. Ewijk